Formandens Beretninger

KIF Beretning 2021

Foreningens sidste Generalforsamling blev afholdt i oktober 2021. – Grundet Corona.

Sæsonen 2021 / 2022 kom godt i gang, mange havde savnet gymnastikken, motionen og de mange dejlige bekendtskaber der er i KIF. Instruktørerne havde masser af mod og lyst til den nye sæson. Alle var klar.

Men vi skulle også alle finde ind i en forening, der er anderledes, meget har ændret sig i tiden med Corona og det har KIF også. Spritten bliver stadig flittigt brugt, alle er gode til at holde afstand, men på trods af dette så undgik vi ikke smitten på mange hold, så der er blevet skrevet ud når Foreningen har fået besked på en der var konstateret smittet ☹ TAK, til jer alle, i har taget det pænt.

De høje smittetal, har også betydet at der har været meget store frafald på holdene og til 2/3 dele, så der er mange af instruktørerne der er gået corona trætte…. Der ligger et stort arbejde forud for enhver time i salen og det er svært uge efter uge og trække sig selv op, når fremmødet ikke altid er det største, så til alle jer frivillige instruktører, en kæmpestor tak for jeres indsats, i har simpelthen været fantastiske i de sidste 2 sæsoner, på trods af udfordringer og manglende fremmøde, så har i været der og gennemført TAK!

Jeg ved godt hvordan det er og motiveres sig selv uge efter uge og håber alt snart bliver som før, det er udfordrende og opslidende, så derfor kan jeg og KIF ikke takke jeg nok.

Aflysning slap vi desværre heller ikke for, juletræ for børn måtte aflyses, men alle de pakkede godteposer, blev bragt ud til de respektive hold og vakte stor glæde. Selv julemanden ærgrede sig, så han valgte på trods af alt og komme forbi på Høgevej og hilse på børnene på afstand, rigtig hyggeligt og tak til Julemanden.
Juletræ for voksne blev ligeledes aflyst, men vi har heldigvis det spændende arrangement til gode til næste jul, så der er noget spændende at se frem til.

Desværre var der hold der ikke blev gennemført i sæsonen, Kællingeknuderne, måtte lukkes, der var for få deltagere. Zumba og Pound måtte lukke ned ved juletid, da Camilla desværre fik en hjernerystelse og ukampdygtig, men vi håber Camilla er klar til den kommende sæson. BallnFun måtte desværre også ligge stille i sæsonen, da Lene blev gravid og Simone havde ødelagt anklen i en hård takling, men vi håber at se de 2 piger igen.

Børneholdene har ikke haft den samme størrelse om tidligere, men de er dog blevet gennemført. Denne tendens er ens over hele landet, så der bliver noget der skal samles op, så foreningslivet har en fødekæde i mange år frem, lige nu er der udfordringer i børne gymnastikken, men noget af det samme viser sig også på voksenholdene. Har medlemmerne fundet andre motionsformer? Hvordan ser fremtidens foreningsliv ud? Blæser der nye vinde? Ja, vi ved det ikke, men vi forsøger at være beredte.

KIF har nedsat et rekrutteringsudvalg, hvor vi sammen skal se på muligheden, for at få nye med ombord både på instruktør, hjælpeinstruktør og medlemmer. Men dette er også et opråb til alle jer medlemmer og frivillige i foreningen, få flere med til aktiviteterne, spørg naboen, søsteren, veninden, spred det gode budskab om foreningslivet og alt det giver for os der deltager. Livskvalitet- glæde- energi- motion- sammenhold- netværk- smil- ja, i kan nok mange flere ord, så gå ud og brug dem og sammen får vi KIF til at vokse sig stærk igen.

Kender du nogen der kunne være emne til instruktør i KIF, med flair for videreformidling og måske uddannelse, så hold jer ikke tilbage, giv mig et hint og vi vil kontakte dem.

Alt er jo ikke skidt, der er masser af gode ting. En opvisning her den 12. marts, juhuuuu, efter 2 år uden opvisning, lykkedes det at vi sammen fik en dejlig dag med skøn gymnastik, jeg tænker vi er mange der har savnet Fanen, gymnastikken, musikken og alt det kendte der høre en opvisning til <3

Boy’s In The Air har været med I en satsning for at få 5. klasser i gang med idræt, så derfor har holdet været åbent i 6 uger (uge 9-15) med håber om at fange nogle nye potentielle drenge til spring gymnastik og tons, samt masser af kammeratskab og et socialt fællesskab. Desværre uden den store succes og holdet er i da på 11 udøvere og derfor har træner teamet valgt at holdet lukker ned mens alt er godt.

Foråret er også på vej, hvilket betyder Idrætsmærker og gymnastikprøverne er overstået, som noget nyt blev der åbnet op for 3 hold, hvor mærket kunne tages og det har fungeret fint.

Forårshold er også på vej

Landsstævneholdet ved Dorte og Ina, Linedance har sommerdans, Gå holdet Gang i den starter op onsdag og Vivi tilbyder Yoga både indendørs og udendørs.
Der er også hold der fortsætter lidt længere end de øvrige, Ældre i bevægelse og Tirsdags Gå holdet.

Alle KIF’s frivillige instruktører og ledere skal den 12. maj til Horsens og se Verdensholdet, det var vores julegave og den er så fortjent og jeg ved mange glæder sig helt vildt til at se de dygtige gymnaster. Vi kører i bus til Horsens, så det bliver en helt lille udflugt på 50 personer.

Som tidligere nævnt så lukker og slukker IHB og IHB Fonden i løbet af de næste 5 år, Frivillige der har arbejdet trofast for KIF og andre foreninger i mange år og bidraget med store summer gennem tiden, til gavn for medlemmerne og foreningernes aktiviteter. Det betyder der gennem de næste år, tilfalder KIF store tilskud, som vi jo på sidste generalforsamling valgte skulle hensættes, og årligt tilgodese KIF med 40 000.- så på den måde får KIF midlerne til at strække længst muligt. Dette vil betyde at KIF gennem de næste år vi få et stort overskud, som fremkommer af disse midler. Rettidig omhu.

Som medlem af IHB skabes der også netværk og i den forbindelse blev KIF spurgt om vi ville hjælpe Fag og Firma til Ladies Mud Race i Madsby i efteråret. Vi var nogen stykker der mødte op inkl. Vores bedre halvdele for at give en hånd med og, sikken en skøn dag, masser af glade kvinder fra Fyn og Jylland, der mødte op til en sjov dag med veninderne / kollegaerne / mostrene – tanterne OSV.

Vi nød alle den super fede stemning og havde en hyggelig dag sammen, dagen sluttede med en grill pølse og en fadøl, vi var enige om det gør vi gerne igen og så fik KIF oven i købet penge for at vi hjalp!

Mange aktiviteter er i gang og i bestyrelsen er der ikke mange måneder uden mødeaktivitet og mellem møderne, ja, der arbejdes der med de opgaver der vælges / tildeles. En kæmpestor tak til bestyrelsen for et fantastisk samarbejde, i klare hver især jeres områder og arbejder trofast for KIF og for at vi alle har en velfungerende forening, det sætter jeg umådelig stor pris på og det ved jeg der gør vores medlemmer også. Tak for jer og jeres samarbejde, i gør det så godt

Marianne Pedersen Marts 2022

Formandens Beretning 2019/2020

Der er igen gået et år i vores forening KIF, som altid et år med mange aktiviteter i haller og sale, men også mange aktiviteter der foregår udenfor de vante rammer.

Selvom sæsonen endte noget anderledes end det var planlagt, så er jeg sikker på det  bliver en af de sæsoner, der huskes i fremtiden.

Foråret 2019, bød på masser af aktivitet i KIF, Sommer motion, Line dance, Yoga og en onsdags gå hold, samtidig er der også holde der fortsætter deres aktiviteter lidt længere end de øvrige, nemlig Ældre i bevægelse og Gå holdet tirsdag formiddag, skønt der er mange der gerne vil forlænge sæsonen.

Idrætsmærket blev i 2109 taget af 47 personer og 4 jubilarer, endnu engang en flot deltagelse fra medlemmerne i KIF. En stor tak til Anni Nyegaard og hendes mange hjælpere, for arbejdet med Idrætsmærket.

2019 var året hvor Dannebrog kunne fejre 800 år. Dette foregik i København hvor Vibeke Petersen og Bente Oksenbøl tog turen, sammen med andre foreninger til hovedstaden, hvor Danmarkssamfundet havde arrangeret bustransport og hvor de mange faner gik gennem København i et flot optog. Desværre var det også en dag med regn, så alle blev godt våde, men det blev taget med et smil og det var en god oplevelse.

Så skulle vi i gang igen og sæsonens første instruktør samling, var med Bobler og banko, hygge og sjov før vi tog fat på mødet, skønt der var så mange der tog sig tid til at deltage.
2. september blev sæsonen skudt i gang og hovedparten af holdene kom godt fra start. Desværre kunne vi ikke tiltrække piger til rytmeholdene, så dem måtte vi med stor beklagelse nedlægge.

2019, var også et år, hvor foreningen ikke har så mange børn på holdene, dette er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men det betyder samtidig KIF ikke har fået de tilskud som tidligere pga. nedgange i børn og opgangen i voksne medlemmer. Der gives ikke kommunalt tilskud til voksne, så det har en økonomisk betydning for foreningen, vi har en god økonomien, men det er noget vi skal være opmærksomme på fremadrettet. Vi skal overveje om der skal nytænkes i forhold til kontingent og aktivitet.

 I september var der Foreningsdag på Rådhuspladsen og her blev KIF godt besøgt, vi stod ved siden af G94, hvilket var super fint, da vi havde forskellige aktiviteter med og det gav en god fælles dynamik. Den dag kom to unge piger forbi Simone og Lene og spurgte om de måtte opstarte et Ball´nFun hold i KIF? Det vendte vi i bestyrelsen og blev enige om det skulle prøves. De har holdt til på Fredericia Gymnasium mandag aften kl. 20.30 . Det har været annonceret via FB og Instagram og deltagerne betalte pr. gang de deltog. Det har taget lidt tid at løbe i gang, men Lene og Simone har været ihærdige, så det ser ud til det nu fungeret godt og de er ca. 10 hver gang.

Fælles dag på Brandbjerg højskole for alle de frivillige instruktører og hjælpeinstruktører i KIF, en fantastisk dag for os 18 der deltog, vi blev forkælet på Brandbjerg med fantastiske instruktører, Yoga, Klatring, fællessang, stomp og mere sang, en skøn dag i dejlige omgivelser og bestemt ikke sidste gang vi tager afsted på sådan en fælles inspirations tur.

Traditionerne tro, så var der medlemsaften i oktober hvor der også var et foredrag med Thomas Kvist Christensen, der fortalte om Arlette Andersens spændende liv, vi var alle stille og lyttende til denne interessante fortælling. Thomas uddelte idrætsmærker, og den opgave var han rigtig god til.

Juletræ for børn og voksne, traditionen tro. To dejlige arrangementer hvor traditionerne holdes i hævd i KIF.

For de unge har der været afholdt 2 Jump & Pay arrangementer i hallen på Havepladsvej. Dette er i samarbejde med byens øvrige foreninger og der er mellem 40 og 50 deltagere hver gang.
Børnefællestræning i februar var som altid en succes med masser af børn i BPI Hallen. 

KIF skulle have holdt opvisning den 14. marts i FIC, men onsdag den 11 marts valgte bestyrelsen af aflyse opvisningen og træningen resten af sæsonen. Samme aften kom der en pressemeddelelse om at al forsamling ikke længere var tilladt og folk skulle så vidt muligt holde sig for sig selv.
Det er nok den sværeste beslutning jeg har været med til…. Hold der har trænet hårdt hele vinteren, for at vise deres kunnen til familien og øvrige publikum. Store skuffelser for børn, unge og voksne, men det var ens for alle og alle har udvist stor forståelse. TAK

Et stille forår, uden aktivitet, kun lidt gåture på behørig afstand.
En alternativ Instruktørsamling, hvor vi ønskede hinanden en god sommer foregik i Kastellet, superhyggeligt, hvor vi også fik et slag rundbold.

Nu er vi i gang igen, for som forening har vi også en rolle for et sundt foreningsliv, og vi tilpasser os situationen, men det vil jeg vente med at berette om til generalforsamlingen i 2021

Formand Marianne Pedersen