KIF Beretninger for 2019 / 2020

Formandens Beretning

Der er igen gået et år i vores forening KIF, som altid et år med mange aktiviteter i haller og sale, men også mange aktiviteter der foregår udenfor de vante rammer.

Selvom sæsonen endte noget anderledes end det var planlagt, så er jeg sikker på det  bliver en af de sæsoner, der huskes i fremtiden.

Foråret 2019, bød på masser af aktivitet i KIF, Sommer motion, Line dance, Yoga og en onsdags gå hold, samtidig er der også holde der fortsætter deres aktiviteter lidt længere end de øvrige, nemlig Ældre i bevægelse og Gå holdet tirsdag formiddag, skønt der er mange der gerne vil forlænge sæsonen.

Idrætsmærket blev i 2109 taget af 47 personer og 4 jubilarer, endnu engang en flot deltagelse fra medlemmerne i KIF. En stor tak til Anni Nyegaard og hendes mange hjælpere, for arbejdet med Idrætsmærket.

2019 var året hvor Dannebrog kunne fejre 800 år. Dette foregik i København hvor Vibeke Petersen og Bente Oksenbøl tog turen, sammen med andre foreninger til hovedstaden, hvor Danmarkssamfundet havde arrangeret bustransport og hvor de mange faner gik gennem København i et flot optog. Desværre var det også en dag med regn, så alle blev godt våde, men det blev taget med et smil og det var en god oplevelse.

Så skulle vi i gang igen og sæsonens første instruktør samling, var med Bobler og banko, hygge og sjov før vi tog fat på mødet, skønt der var så mange der tog sig tid til at deltage.
2. september blev sæsonen skudt i gang og hovedparten af holdene kom godt fra start. Desværre kunne vi ikke tiltrække piger til rytmeholdene, så dem måtte vi med stor beklagelse nedlægge.

2019, var også et år, hvor foreningen ikke har så mange børn på holdene, dette er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men det betyder samtidig KIF ikke har fået de tilskud som tidligere pga. nedgange i børn og opgangen i voksne medlemmer. Der gives ikke kommunalt tilskud til voksne, så det har en økonomisk betydning for foreningen, vi har en god økonomien, men det er noget vi skal være opmærksomme på fremadrettet. Vi skal overveje om der skal nytænkes i forhold til kontingent og aktivitet.

 I september var der Foreningsdag på Rådhuspladsen og her blev KIF godt besøgt, vi stod ved siden af G94, hvilket var super fint, da vi havde forskellige aktiviteter med og det gav en god fælles dynamik. Den dag kom to unge piger forbi Simone og Lene og spurgte om de måtte opstarte et Ball´nFun hold i KIF? Det vendte vi i bestyrelsen og blev enige om det skulle prøves. De har holdt til på Fredericia Gymnasium mandag aften kl. 20.30 . Det har været annonceret via FB og Instagram og deltagerne betalte pr. gang de deltog. Det har taget lidt tid at løbe i gang, men Lene og Simone har været ihærdige, så det ser ud til det nu fungeret godt og de er ca. 10 hver gang.

Fælles dag på Brandbjerg højskole for alle de frivillige instruktører og hjælpeinstruktører i KIF, en fantastisk dag for os 18 der deltog, vi blev forkælet på Brandbjerg med fantastiske instruktører, Yoga, Klatring, fællessang, stomp og mere sang, en skøn dag i dejlige omgivelser og bestemt ikke sidste gang vi tager afsted på sådan en fælles inspirations tur.

Traditionerne tro, så var der medlemsaften i oktober hvor der også var et foredrag med Thomas Kvist Christensen, der fortalte om Arlette Andersens spændende liv, vi var alle stille og lyttende til denne interessante fortælling. Thomas uddelte idrætsmærker, og den opgave var han rigtig god til.

Juletræ for børn og voksne, traditionen tro. To dejlige arrangementer hvor traditionerne holdes i hævd i KIF.

For de unge har der været afholdt 2 Jump & Pay arrangementer i hallen på Havepladsvej. Dette er i samarbejde med byens øvrige foreninger og der er mellem 40 og 50 deltagere hver gang.
Børnefællestræning i februar var som altid en succes med masser af børn i BPI Hallen. 

KIF skulle have holdt opvisning den 14. marts i FIC, men onsdag den 11 marts valgte bestyrelsen af aflyse opvisningen og træningen resten af sæsonen. Samme aften kom der en pressemeddelelse om at al forsamling ikke længere var tilladt og folk skulle så vidt muligt holde sig for sig selv.
Det er nok den sværeste beslutning jeg har været med til…. Hold der har trænet hårdt hele vinteren, for at vise deres kunnen til familien og øvrige publikum. Store skuffelser for børn, unge og voksne, men det var ens for alle og alle har udvist stor forståelse. TAK

Et stille forår, uden aktivitet, kun lidt gåture på behørig afstand.
En alternativ Instruktørsamling, hvor vi ønskede hinanden en god sommer foregik i Kastellet, superhyggeligt, hvor vi også fik et slag rundbold.

Nu er vi i gang igen, for som forening har vi også en rolle for et sundt foreningsliv, og vi tilpasser os situationen, men det vil jeg vente med at berette om til generalforsamlingen i 2021

Formand Marianne Pedersen

SENIORER: Læses op for Karin

Vi har i seniorudvalget kun haft 3 arrangementer der har kørt som planlagt og det er naturligvis på grund af Corona.

  • Den 27. Oktober sidste år havde vi Byråd og Barbecue. Bente Ankersen viste os rundt på rådhuset og fortalte om byrådsarbejdet . Derefter havde trofaste hjælpere grillet og vi spiste sammen og havde en dejlig dag.

Tak til Bente og grill hjælperne.

  • Den 3 December havde 56 personer tilmeldt sig julemiddag – bustur til Vejle Musikteater hvor vi skulle til julekoncert med Stig Rossen. En rigtig god oplevelse og vi kom i julestemning.
  • Den 19 . Januar 2020 afholdt vi nytårsbanko. Dr var 80 tilmeldte og der var disket op med nogle meget flotte gevinster. I pausen var der traditionen tro kaffe og hjemmebag og alle hyggede sig og nogle kom på arbejde med at bære de mange gevinster hjem
  • Så skulle vi have bowling og sang, men City  bowlinghallen lukkede og da der heller ikke var så mange tilmeldte, valgte vi at aflyse arrangementet.
  • Så skulle vi have været til frokost i Riddersalen og derefter til opvisning i Hallen men AK – så kom Coronaen og alt blev aflyst.

Seniorudvalget har bestået af Else Bjert -Kirsten Hansen og Karin Mortensen.

Else har valgt at stoppe i udvalget – tusind tak for din indsats.

Rest. udvalget har valgt ikke at erstatte Else med et nyt medlem i udvalget. Vi har valgt at vi indkalder hjælpere til de enkelte arrangementer og så tager Kirsten og Karin sig af at planlægge og alt det resterende.