Værdigrundlag for KIF Fredericia

KIF Fredericia er en dynamisk forening med et bredt udbud af gymnastik og motionstilbud til alle.
 
 
Vi bygger på….
• godt samvær og fællesskab i respekt for foreningens traditioner og historie
• et forpligtende fællesskab og frivillige kræfter

 
Vi lægger vægt på, at…..
• foreningslivet er præget af dialog, en god omgangstone, tolerance  og ligeværd
• vi har et højt informationsniveau, med åbenhed og mulighed for indflydelse.
• det skal være attraktivt at være instruktør i foreningen
• det er sjovt at være med